Tester i engelska

Hittills finns olika quiz som testar din ordkunskap. Ordtest på nivå 2 är svårare än nivå 1 och ordtest 3 är svårare än ordtest 2.

Ord test nivå 1
Instruktioner: Vad betyder det engelska ordet? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Ord test nivå 2
Instruktioner: Vad betyder det engelska ordet? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.

Ord test nivå 3
Instruktioner: Vad betyder det engelska ordet? Välj ett av alternativen. Totalt 10 frågor.